Những phụ nữ lặn xuống đáy biển không dùng bình khí ở Nhật

"Ama" là những nữ thợ lặn tự do bắt hải sản, rong biển mà không dùng bình dưỡng khí, nghề có từ 3.000 năm nhưng còn rất ít người theo. 

Great Big Story

Du lịch Chủ nhật, 22/10/2017, 12:03 (GMT+7)