Trải nghiệm ngủ lều treo ngoài vách núi nghìn mét

Cảm giác của Mark Sinnett khi cắm trại giữa lưng chừng vách núi là thấy mình như "hạt bụi nhưng giống một điểm mạnh mẽ nhất thế giới". 

Great Big Story

Du lịch Thứ ba, 16/1/2018, 19:00 (GMT+7)