Bố đối mặt 20 năm tù vì để con thò người ra ngoài ôtô