'Sớm hay muộn, AI sẽ thành trào lưu tiếp theo của ngành game'