Đức Tuấn hát 'Chiếc áo bà ba' của Trần Thiện Thanh

Đức Tuấn hát 'Chiếc áo bà ba'.

Giải trí Thứ ba, 19/3/2019, 12:49 (GMT+7)