Diễm My 9x chăm đọc sách, tập yoga

Diễn viên Diễm My 9x đọc sách, tập yoga hay xem lại phim cô đóng... khi thực hiện cách ly xã hội, ở nhà tại TP HCM, phòng Covid-19.

Giải trí Thứ bảy, 4/4/2020, 00:00 (GMT+7)