Hồng Kim Bảo - Chân Tử Đan đấu tay đôi

Cảnh đấu võ của Chân Tử Đan và sao võ thuật lão làng Hồng Kim Bảo trong "Sát Phá Lang".

Giải trí Thứ ba, 5/1/2016, 14:07 (GMT+7)