'Tóc Corona' thành mốt

KenyaTrẻ em ở Đông Phi tết những bím tóc bện chặt có hình dạng của nCoV.

Giải trí Thứ ba, 12/5/2020, 11:12 (GMT+7)