Ra mắt sách 'Bùi Hiển - người đánh thức lương tri'

Hà NộiCuốn "Bùi Hiển - Người đánh thức lương tri" công bố nhật ký, thư từ cá nhân của một tác giả quan trọng trên văn đàn Việt Nam hiện đại.

Giải trí Thứ bảy, 16/11/2019, 18:00 (GMT+7)