Ba sản phẩm sáng tạo trẻ có thể tự làm từ que kem, cốc giấy

Bốn chiếc cốc giấy khi xếp chồng lên nhau trông giống thân tên lửa. Trẻ chỉ cần cắt dán các bộ phận còn lại và trang trí thêm.

Theo Creator Guy

Giáo dục Thứ tư, 10/4/2019, 12:07 (GMT+7)