Ba thí nghiệm làm ở nhà cho những hiện tượng lạ mắt

Cho một chút mực vào nước và keo dán, bạn sẽ quan sát được hai hình ảnh khác nhau.

Theo 5-minute crafts

Giáo dục Chủ nhật, 23/9/2018, 08:00 (GMT+7)