Cách diễn đạt 'ngoài tầm kiểm soát'

Khi nói đến ngoài tầm kiểm soát, nhiều bạn nghĩ ngay tới "out of control". Cô Moon Nguyen chỉ ra một cụm từ khác với nghĩa tương tự.

Giáo dục Thứ sáu, 29/5/2020, 07:00 (GMT+7)