Cách giúp học sinh Trung Quốc ngồi viết đúng tư thế

Trường học ở Thiểm Tây sử dụng thiết bị khiến học sinh không thể áp mặt xuống vở, từ đó chống cận thị.

Giáo dục Thứ ba, 22/10/2019, 10:02 (GMT+7)