Cách nói 'bạo hành trẻ em' trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, khi nhắc đến nạn bạo hành, người ta không dùng từ "hit" hay "beat" mà là một từ khác. Xem hướng dẫn của cô Moon Nguyen và tập nói đúng theo giọng Anh - Mỹ. 

Giáo dục Thứ ba, 7/2/2017, 07:00 (GMT+7)