Cách nói 'nhàm chán' trong tiếng Anh

Cô Moon Nguyen giới thiệu câu "Tracking what you eat is tedious" với từ "tedious" mang nghĩa là nhàm chán.

Giáo dục Thứ tư, 12/8/2020, 01:00 (GMT+7)