Cách nói và phát âm từ 'chai nước' trong tiếng Anh - Mỹ

Để phát âm tự nhiên cụm 'plastic water bottle', bạn cần biết cách biến đổi âm, nhấn trọng âm và nhấn mạnh đúng từ.

Giáo dục Thứ sáu, 2/8/2019, 09:24 (GMT+7)