Cách nói về ngày nhập ngũ trong tiếng Anh

Nhập ngũ, quân đội, bộ đội, người yêu nước được nói như thế nào trong tiếng Anh? Xem hướng dẫn của cô Moon Nguyen để học từ vựng và cách phát âm. 

Giáo dục Thứ sáu, 17/2/2017, 10:09 (GMT+7)