Cách phát âm các loại kem trong tiếng Anh

Kem ốc quế là "ice-cream cone", kem que là "popsicle". Vậy cách phát âm những từ này như thế nào?

Giáo dục Thứ tư, 14/8/2019, 09:50 (GMT+7)