Cách phát âm đuôi 'ful' trong tiếng Anh - Mỹ

Đuôi 'ful' trong các từ như 'peaceful', 'beautiful' hay 'colorful' được phát âm là /fəl/ và không được nhấn mạnh khi nói.

Giáo dục Thứ hai, 5/8/2019, 13:40 (GMT+7)