'Dùng tạm' nói thế nào trong tiếng Anh?

Thầy Quang Nguyen cho biết trong tiếng Anh, từ 'make do' được sử dụng với nghĩa là 'dùng tạm'. Hãy xem ví dụ để hiểu rõ hơn.

Giáo dục Thứ hai, 21/9/2020, 04:00 (GMT+7)