'Get a leg up' là gì?

'Your experience will help you get a leg up in the job market'. Cô Moon Nguyen giải nghĩa của câu và cách phát âm đúng.

Giáo dục Thứ sáu, 5/6/2020, 07:00 (GMT+7)