Giáo viên đánh giá đề Khoa học xã hội 'dễ kiếm điểm 7'

Thầy cô đánh giá đề thi sáng 10/8 tương đối dễ, Địa lý dựa vào Atlat, Giáo dục công dân tự suy luận có thể đạt 7, riêng Sử điểm phổ biến 5-6.

Giáo dục Thứ hai, 10/8/2020, 15:37 (GMT+7)