Nghĩa của cụm từ 'Fall off the wagon'

Cô giáo tiếng Anh Moon Nguyen có câu "I'm on a diet but it's okay to fall off the wagon sometimes". Bạn có thể hiểu hết câu đó?

Giáo dục Thứ ba, 7/7/2020, 04:00 (GMT+7)