Nhầm lẫn phổ biến khi dùng 'at', 'in', 'on'

Nhiều người thường thêm giới từ trước "next" và "last", nhưng điều đó là sai. 

Theo TalkEnglish

Giáo dục Thứ tư, 2/1/2019, 17:28 (GMT+7)