Hai đặc thù của âm /t/ trong tiếng Anh-Mỹ

Cô Moon Nguyen, chuyên gia đào tạo phát âm tiếng Anh-Mỹ, chia sẻ hai cách xử lý thường gặp của người Mỹ với âm /t/ mà khác biệt với người Anh.

Giáo dục Chủ nhật, 22/5/2022, 15:00 (GMT+7)