Hành trình 68 ngày robot Trung Quốc trên sao Hỏa

Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) công bố tuyến đường di chuyển của robot Chúc Dung kể từ khi đáp xuống hành tinh đỏ.

Khoa học Thứ bảy, 24/7/2021, 10:30 (GMT+7)