NASA sắp phóng vệ tinh lên quỹ đạo mới quanh Mặt Trăng

Vệ tinh nhỏ CAPSTONE sẽ kiểm tra trước độ ổn định của quỹ đạo mới, chuẩn bị cho dự án xây trạm vũ trụ bay quanh Mặt Trăng.

Khoa học Thứ tư, 18/9/2019, 19:00 (GMT+7)