Jack Nicklaus ở Masters 1975

Nicklaus đẩy bóng từ khoảng cách 12 mét vào thẳng lỗ.

Thể thao Thứ năm, 11/4/2013, 12:50 (GMT+7)