John Huy Trần: 'Tôi chiến đấu với trầm cảm'

Biên đạo múa Việt kiều John Huy Trần có một năm điều trị rối loạn cảm xúc, trầm cảm, được bạn đời - Nhiệm Huỳnh - chăm sóc.

Giải trí Thứ ba, 21/9/2021, 00:00 (GMT+7)