Kế hoạch tìm kiếm dấu vết sự sống trên mặt trăng sao Thổ

Tàu vũ trụ NASA sẽ tới Titan, mặt trăng duy nhất của sao Thổ có khí quyển dày đáng kể và chất lỏng trên bề mặt, vào năm 2034.

Khoa học Thứ hai, 16/8/2021, 07:00 (GMT+7)