Khách Trung Quốc bắt chim công để chụp ảnh

Trung QuốcMay mắn con công không bị thương vì khách đuổi bắt và dí đầu con vật xuống đất để chụp ảnh trong vườn thú tại Vân Nam.

Du lịch Thứ ba, 12/5/2020, 07:37 (GMT+7)