10 động vật khỏe nhất hành tinh

Bọ hung, kiến, voi châu Phi xếp đầu bảng danh sách siêu lực sĩ trong tự nhiên do khả năng nâng vật nặng gấp nhiều lần so với cơ thể. 

Theo Hashem Al-Ghaili

Khoa học Thứ sáu, 26/10/2018, 08:41 (GMT+7)