9 thành tựu khoa học vũ trụ trong năm 2019

Năm 2019 đánh dấu nhiều đột phá trong lĩnh vực khám phá vũ trụ như phóng tàu vũ trụ năng lượng mặt trời hay lắp kính viễn vọng không gian mạnh nhất.

Khoa học Thứ sáu, 13/12/2019, 09:50 (GMT+7)