Ấu trùng chuồn chuồn - cỗ máy giết chóc dưới nước

Khác với những con trưởng thành, ấu trùng chuồn chuồn trông khá đáng sợ. Chúng rất phàm ăn và sẵn sàng bắt mọi con mồi có thể.

Khoa học Thứ hai, 21/10/2019, 14:39 (GMT+7)