Ấu trùng nằm rúc vào nhau thành búi lớn để tự vệ

Một đám ấu trùng ong cắn lá chụm đầu vào nhau thành một khối trên thân cây ở Peru để sống sót trước đòn tấn công của thú săn mồi.

Khoa học Thứ năm, 14/9/2017, 13:41 (GMT+7)