'Bản sao Trái Đất' chỉ cách hệ Mặt Trời 4 năm ánh sáng

Các nhà khoa học quốc tế phát hiện một hành tinh đá có thể là nơi sinh sống của người ngoài hành tinh và chỉ cách Trái Đất 4 năm ánh sáng.

Khoa học Thứ năm, 25/8/2016, 06:07 (GMT+7)