Bão bụi khổng lồ 'nuốt chửng' thành phố Australia

Cơn bão bụi khiến bầu trời thành phố Mildura tối sầm khoảng 20 phút và được đánh giá là mạnh nhất trong 40 năm qua.

Khoa học Thứ tư, 8/5/2019, 16:04 (GMT+7)