Báo hoa mai gặp bạn tình trong đêm

Nam PhiTrong lúc tránh đàn voi ven hồ nước, báo hoa mai đực phát hiện mùi của một con cái và nhanh chóng lần theo. 

Khoa học Thứ ba, 26/5/2020, 21:00 (GMT+7)