Bay cao bao nhiêu được tính là lên tới không gian?

Không có mốc cụ thể nào được quốc tế thống nhất hay pháp luật quy định là điểm bắt đầu của vũ trụ.

Theo Smithsonian

Khoa học Thứ năm, 8/11/2018, 17:18 (GMT+7)