Bia tưởng niệm 14 phi hành gia trên Mặt Trăng

Các phi hành gia trên tàu Apollo 15 đã đặt tấm bia và một bức tượng nhỏ để tưởng nhớ những đồng nghiệp hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Khoa học Thứ tư, 8/7/2020, 10:45 (GMT+7)