Bọ ngựa phục kích ăn sống ong thợ

Với tài ngụy trang khéo léo trên cây, bọ ngựa khiến ong mất cảnh giác rồi tấn công nhanh như chớp.

Khoa học Thứ tư, 12/6/2019, 21:00 (GMT+7)