Bọ rùa phủ kín thân cây để giao phối

Hàng nghìn con bọ rùa Hippodamia convergens có thể tụ tập cùng một nơi vào mùa thu để sinh sản một lần duy nhất trong đời.

Khoa học Thứ ba, 2/6/2020, 14:31 (GMT+7)