Cầu thép 1.200 tấn ở Trung Quốc được dịch chuyển 105 m

Nhằm giảm ảnh hưởng đến giao thông, các kỹ sư lựa chọn biện pháp đẩy cầu thép tới vị trí mới và tiến hành vào ban đêm.

Khoa học Thứ bảy, 27/7/2019, 20:00 (GMT+7)