Cấu trúc hai lớp giúp Vạn lý Trường thành chặn đứng quân địch

Phần tường đất nện cứng chắc và tường gạch bọc ngoài biến Vạn lý Trường thành thành rào chắn bất khả xâm phạm bảo vệ Trung Quốc thời cổ đại.   

Theo Science Channel

Khoa học Thứ hai, 17/12/2018, 21:00 (GMT+7)