Chim cắt nẫng tay trên con mồi từ chồn

Là loài săn mồi không có đối thủ nhưng chim cắt vẫn rắp tâm đi cướp, ở lần thứ ba đã bị chồn không cho đến gần thực hiện âm mưu.

Khoa học Chủ nhật, 25/8/2019, 20:10 (GMT+7)