Chó nghiệp vụ giải cứu hổ con gửi chuyển phát nhanh

Hổ con được chuyển phát nhanh từ phía tây tới trung tâm của Mexico được phát hiện và giải cứu nhờ chó nghiệp vụ.

Khoa học Thứ sáu, 9/2/2018, 10:00 (GMT+7)