Con người sống sót sau vụ siêu phun trào 74.000 năm trước

Hàng loạt công cụ đá chứng minh những cư dân cổ xưa tại tiểu lục địa Ấn Độ tiếp tục sinh tồn sau khi núi lửa Toba phun trào. 

Khoa học Thứ năm, 27/2/2020, 21:00 (GMT+7)