Công ty Canada biến rác thải nhựa thành sản phẩm tái sử dụng

Loop Industries nghiền nhỏ rác thải nhựa để tạo sản phẩm có thể tái sử dụng nhiều lần mà không đốt nhiên liệu hóa thạch và xả khí nhà kính.

Khoa học Thứ hai, 12/8/2019, 11:15 (GMT+7)