Covid-19 không phải 'thời gian nghỉ' của thiên nhiên

Dù khí thải CO2 toàn cầu giảm trong mùa Covid-19, đại dịch này vẫn gây ra những hậu quả nặng nề đến môi trường. 

Khoa học Thứ bảy, 23/5/2020, 12:35 (GMT+7)