Cuộc đại di cư của 10 triệu dơi quả

Hàng năm, những con dơi quả bay tới Zambia trong cuộc di cư lớn nhất thế giới của động vật có vú và ăn hết một tỷ quả mọng trong vòng một tháng.

Khoa học Thứ sáu, 13/12/2019, 16:00 (GMT+7)